Hindu Art

Statyer av de hinduiska imperierna

Hinduisk konst speglar denna mångfald av övertygelser, och hinduiska tempel, där arkitektur och skulptur är oupplösligt förbundna, ägnas vanligtvis åt olika gudar.

De gudar som vanligtvis dyrkas inkluderar Shiva the Destroyer; Vishnu i sina inkarnationer som Rama och Krishna; Ganesha, välståndets elefantgud; och olika former av gudinnan Shakti (bokstavligen betyder "makt"), den ursprungliga feminina kreativa principen.

Dessa gudar visas ofta med flera lemmar och huvuden, vilket visar omfattningen av guds makt och förmåga. Hindukonst kännetecknas också av ett antal återkommande heliga symboler, inklusive om, en åberopande av Guds gudomliga medvetande; hakakorset, en symbol för välsignelse; och lotusblomman, en symbol för renhet, skönhet, fertilitet och transcendens.