Maya Art

Art of the Maya Empire

Mayakonsten utmärkt var en centrerad del av imperiet och varade i över 1500 år. Under den tiden utvecklades Mayakonsten och uppnådde fantastiska och unika egenskaper, speciellt i reliefer. Ämnet för mycket av mayakonsten var mayakungarna som ville se till att de kom ihåg genom historien.

Upptäck Maya Art och ta med den hem.